Nabídka

Inženýrská geodezie


Oddělení inženýrské geodézie se zabývá především zaměřováním podkladů pro projekty, vytyčováním staveb, vyhotovováním dokumentace skutečného provedení staveb a mapováním.

Katastr nemovitostí


Společnost ZK-BRNO s.r.o. řeší také zpracování informačních systémů pro města a obce. Základem systému jsou geodetická data měřená oddělením inženýrské geodézie nebo získaná z dalších mapových podkladů a leteckých snímků. Dále nabízíme tvorbu informačních a orientačních plánů oblastí, závodů, nemocnic a digitální podklady pro územní plánování.

Pro občany


Vyvíjíme a nabízíme také geodetické nadstavby pro Microstation - jak pro geodetické organizace, tak pro správce inženýrských sítí.

Pro projektanty, investory
a stavební firmy


Společnost ZK-BRNO s.r.o. nabízí podpůrnou činnost pro projektanty - digitalizace mapových podkladů, komunikace a výměna dat se správci inženýrských sítí, státními orgány a samosprávami, jednání s vlastníky pozemků, digitalizace a scanování mapových podkladů.